Plan een vrijblijvend ‘tot de essentie’ gesprek

Je weet dat het anders kan. Klaar voor meer? Laten we elkaar ontmoeten en ervaren of we matchen.

Privacy Statement

InnSaei Ontwikkeling & coaching

InnSaei Ontwikkeling & Coaching gevestigd aan Cannenburgerweg 37A | 1244 RG | Ankeveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
https://www.innsaeicoaching.nl
Cannenburgerweg 37A
1244 RG Ankeveen
+31 6 200 88 393

Nicoline Remmet is de Functionaris Gegevensbescherming van InnSaei ontwikkeling & coaching. Zij is te bereiken via nicoline@innsaeicoaching.nl.

PRIVACY BELEID

Ik ben me ervan bewust dat je vertrouwen stelt in InnSaei ontwikkeling & coaching en dat je belangrijke persoonsgegevens met ons deelt. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het ontvangen van het trainings- en begeleidingsprogramma in de context van je coaching traject.

InnSaei hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy en daarmee aan het goed beschermen van je persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat InnSaei in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Op de hoogte is van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

InnSaei ontwikkeling & coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Je persoonsgegevens verwerkt InnSaei voor de volgende doelen:

 • De registratie van je deelname aan coaching, training, workshop of retraite.
 • De (financiële) administratieve afhandeling .
 • Het onderhouden van contact via email of nieuwsbrief.
 • Voor het aanbieden van een goed coaching programma is het noodzakelijk dat de coach een dossier aanlegt. Dit dossier is toegespitst op, en in samenhang met de ontwikkelingsdoelen.
  • Het bevat je intakeformulier, de huiswerkopdrachten, de evaluatieverslagen, en je reflectieverslagen. Kortom alles wat noodzakelijk is om goede kwaliteit van het traject, de training en begeleiding te bieden en de continuïteit daarvan te waarborgen.
  • InnSaei ontwikkeling & coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

InnSaei ontwikkeling & coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van InnSaei ontwikkeling & coaching) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

InnSaei ontwikkeling & coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het ontvangen van een goed coaching traject. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens

Categorie Bewaar
termijn
Reden
Persoons
gegevens
7 jaar Belastingplicht
Personalia 7 jaar Belastingplicht
Adres 7 jaar Belastingplicht
Enzovoort
(facturen | offertes)
7 jaar Belastingplicht

Andere informatie (dossier e.o.) wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt InnSaei ontwikkeling & coaching jouw persoonsgegevens.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

InnSaei ontwikkeling & coaching verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden als je hiervoor geen toestemming hebt gegeven. Een uitzondering is wanneer InnSaei ontwikkeling & coaching moet voldoen aan een wettelijke verplichting tot informatieverstrekking.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

InnSaei ontwikkeling & coaching gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. InnSaei ontwikkeling & coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door InnSaei ontwikkeling & coaching heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nicoline@innsaeicoaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. InnSaei ontwikkeling & coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

InnSaei ontwikkeling & coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@innsaeicoaching.nl

Cookie Verklaring

Link naar: cookieverklaring

Download de oefeningen "Mindful reminder" & "Stress Relief"

Laat je naam en emailadres achter en download de bestanden

Toestemming

Dankjewel voor het invullen van je gegevens. Veel plezier met je download,

Download de oefening "Stress Relief in 3 minuten"

Laat je naam en email adres achter en download het bestand.

Toestemming

Dankjewel voor het invullen van je gegevens. Veel plezier met je download,

Download de oefening

Laat je naam en emailadres achter en de download wordt gestart

Dankjewel voor het invullen van je gegevens. Veel plezier met je download,

Download de oefening "Stop-Drop-Realign"

Laat je naam en emailadres achter en download het bestand.

Toestemming

Dankjewel voor het invullen van je gegevens. Veel plezier met je download,

Download de oefening "Stop-Drop-Realign"

Laat je naam en emailadres achter en download het bestand

Toestemming

Dankjewel voor het invullen van je gegevens. Veel plezier met je download,

Download de oefeningen "Maak van je hoofd een bijzaak"

Laat je naam en emailadres achter en download het bestand.

Toestemming

Dankjewel voor het invullen van je gegevens. Veel plezier met je download,